De Dietrich - CITY CONDENS 2.24 FF
цена: 3,054.08 лв.

Комплект с коаксиален комин 800mm, монтажна рама, кранове и изводи за подвързване към инсталацията, пластинчат топлообменник за БГВ.

• Двуконтурен
• AQUATRONIC – незабавно подаване на водата за БГВ 
• Мощност 5,6-24kW
• Стенен монтаж