х-л "МАЯК" гр. Варна
дата: 17.07.2011

Изградени две слънчеви системи, с общо 100 бр.колектори загряващи 9500л. вода.