х-л"Долче Вита"курортен к-кс "Златни пясъци" гр.Варна
дата: 11.08.2011

Доставка и монтаж на централна климатична инсталация,с охладителна мощност -888kw , монтирани са 370 бр.вентилаторни конвектора, 30 бр. четирипътни касети и две хладилни машини по 444 kw.